NYHET

Nu invigs bron vid Lindbacka bruk

Arbetet med den nya bron till bruksområdet Lindbacka är nu färdigt och invigs idag den 10 april klockan 10:00.

Kemal Hoso, Socialdemokraterna Örebro

Efter många turer och hårt arbete står äntligen den nya bron till bruksområdet Lindbacka redo för invigning. Den tidigare betongbron dömdes ut vid inspektion år 2015 och har nu ersatts med en ny stål- och träbro, som liknar den bro som uppfördes cirka 1860 vid Lindbacka bruk.

- Den nya stål- och träbron över Svartån i Lindbacka står som en hyllning till den historiska bron från 1860. Denna investering representerar inte bara Örebro kommuns engagemang för att förbättra infrastrukturen, utan även dess ambition att lyfta fram den rika kulturmiljön i regionen. Bron blir mer än bara en symbol för förnyelse och framsteg. Vi är djupt stolta över att kunna erbjuda näringsidkarna i området och alla örebroare en enklare och mer tillgänglig väg till detta historiskt betydelsefulla och vackra område, säger Kemal Hoso (S) ordförande i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

Den tidigare dammen var ett hinder för vandringsfisk och därför har den rivits ut. Under arbetets gång har det också utförts arbete för biotopsskyddsåtgärder i åfåran innan och efter bron.

Det återstår visst arbete kvar men som får vänta till senare i sommar för att inte störa djuren i vattendragen. Fastighetsägaren kommer att stänga av och utföra vissa arbeten på vägen genom bruksområdet i några veckor efter invigningen av bron.

Lindbacka bruk är en värdefull kulturmiljö och det är en viktig satsning för området som ökar tillgängligheten för aktiva småföretagare.