NYHET

Nu satsar vi på utökade sommaraktiviteter för seniorer!

Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att utveckla sommaraktiviteter för seniorer med målet att nå fler målgrupper och arbeta närmare ute i kommunens olika bostadsområden fortsätter arbetet mot ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre.

Pensionärer som går stavgång

- Det känns väldigt bra att vi kan göra den här satsningen. Vi vet att ensamhet är ett problem för äldre i vårt samhälle, inte minst för de målgrupper som vår nämnd har ansvar för, och ett särskilt fokus i sommar blir att bjuda in de personer som har störst behov av samvaro och hälsofrämjande aktiviteter, säger Mattias Ottosson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Örebro.

Den politiska majoriteten i Örebro kommun har beslutat om utökade sommaraktiviteter för seniorer som kommer äga rum mellan juni och augusti. Utöver att involvera fler feriearbetare kommer dagverksamheten även fortsätta sin samverkan med Förebyggande verksamheten genom att erbjuda befintliga deltagare att ta del av sommaraktiviteter som anordnas av Frivillig- och hälsofrämjande enheten.

Satsningen möjliggör för fler möten över generationsgränserna genom att ungdomar erbjuds feriepraktikplatser. Det är glädjande besked att vi även i år kan erbjuda sommaraktiviteter till seniorer. Förhoppningsvis kommer det att locka många att ta del av aktiviteterna. Seniorerna ges en chans i en hälsofrämjande sommar med aktiviteter som parkgympa och en meningsfull sommar med utflykter till olika delar i vårt län. Genom denna satsning förbättrar vi den fysiska och mentala hälsan samt ökar möjligheterna att interagera med andra och öka livskvaliteten och minska känslan av ensamhet.

För att nå nya målgrupper planerar verksamheten inom dagverksamhet att satsa på att anordna sommaraktiviteter även i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att nå bland annat äldre ensamma personer, att öka samverkan med föreningslivet samt att sprida och marknadsföra dagverksamheternas arbete i Örebro kommun.