NYHET

Extra engångssatsning för att stärka upp förskoleenheter

För att möta upp de behov som finns gör Förskolenämnden en engångssatsning till ett antal förskolor i Örebro kommun. Förskolor kämpar med olika utmaningar och i grund och botten handlar det om att jämna ut förutsättningar på ett mer likvärdigt sätt.

Unnur Tryggvadóttir Nordell, Socialdemokraterna Örebro

Därför vill Förskolenämnden fördela extra medel avsedda för den kommunala förskolan utifrån variablerna socioekonomiskt index, långa vistelsetider och en riktad landsbygdstilldelning. Medel avsätts även till utearbetskläder för personal i förskolan. Förskoleenheter ges möjlighet att, via äskningsförfarande, komplettera personalens utearbetskläder.

Det är viktigt att poängtera att detta är en engångssatsning för 2024 och det beror på att det pågår ett arbete för att revidera resursfördelningsmodellen. Intention är att resursfördelningsmodellen ska träffa mer rätt 2025 och kommande år.

Örebro kommun erhåller statsbidraget ”Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan”. Den ej utfördelade delen av statsbidraget fördelas nu till berörda kommunala förskolor under 2024 utifrån variablerna ovan. Bidraget riktas i huvudsak till förskolor som ej tar del av budgetmedel för ”Kvalitetsförstärkning i utanförskapsområden” varför merparten av bidraget viktas utifrån socioekonomiskt index.

Fördelningen av bidraget ser ut enligt följande

Struktur (socioekonomiskt index) 5 063 000

Närvarotid 2 016 000

Landsbygd 800 000

Ytterkläder 1 200 000

Totalt 9 079 000

Förskolor som finns på landsbygden och i kommunens ytterområden har nu chans att söka extra medlen som kan göra att det är lättare att få ihop verksamheten och extra medel som kan underlätta det vardagliga arbetet. Det finns skolor som har utmaningar med barn med särskilda behov och tillskjutandet av extra medel kan få fler förskolor att få mer jämlika förhållanden med att uppfylla förskolans uppdrag.

- Jag vet att vissa enheter har det extra tufft eftersom fler barn har längre vistelsetider. Det är stor skillnad på 15-timmars barn i jämförelse med de som går 40-timmar och genom den extra satsningen möjliggör vi så att fler förskolor kan möta upp behoven på ett bättre sätt, säger Unnur Tryggvadóttir Norell (S), vice ordförande i Förskolenämnden.