NYHET

Regnbågsflaggan och flaggan för trans

Ny könskorrigeringslag

Idag vid klockan 16 har riksdagen beslutat att rösta ja till den nya könskorrigeringslagen. Det här är ett litet, men viktigt steg, åt rätt håll.

Den nya könstillhörighetslagen kommer att göra det lättare för personer som upplever sig leva i fel kön, könsdysfori, att byta juridiskt kön. Det innebär ett byte av personnummer hos folkbokföringen, men utan krav på fysiska, könskorrigerande ingrepp.

Personer som vill byta juridiskt kön kommer inte längre behöva övertyga någon annan om sin egentliga könstillhörighet i långa, heteronormativa utredningar. Det kommer fortfarande krävas ett godkännande från Socialstyrelsen, men till skillnad från tidigare så kommer det räcka med ett utlåtande från en läkare om att personen vill leva i det nya könet under lång tid framöver.

Den nya lagen gör det också möjligt för personer som fyllt 16 år kan, med målsmans godkännande, ansöka om att byta kön.

För oss socialdemokrater handlar lagen om att upprätthålla och stärka individens frihet, och rätten att bestämma över sin kropp. Transpersoner står ofta inför hinder och diskriminering i samhället. Att förenkla processen för att byta juridiskt kön är i linje med vårt långsiktiga mål om jämlikhet för alla medborgare, oavsett könstillhörighet.