NYHET

”Snacka Örebro!” – En dialog på hjul

Nu lanserar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt koncept för dialog med invånare i Örebro kommun. “Snacka Örebro!” – konceptet består bland annat av en husvagn som kommer ge nya möjligheter till dialog med örebroarna – i bostadsområden och på andra platser där örebroarna befinner sig.

Bild på husvagnen.

För att Örebro ska vara en bra kommun att leva och verka i även i framtiden är det viktigt att lyssna in medborgarnas tankar om stadens utveckling. Därför lanserar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen nu ett nytt koncept för dialog med medborgare: ”Snacka Örebro!”. Syftet är att möta örebroarna där de befinner sig.

Tidigare har det bjudits in till stormöten för att möta upp medborgarna. Mötena har varit välbesökta, men det har varit svårt att nå alla målgrupper i och med det nya konceptet hoppas vi att få in synpunkter från fler målgrupper. Med den nya satsningen kommer de att åka ut till olika bostadsområden och förhoppningsvis kommer flera invånare att vara intresserade att dela med sig av sina tankar och reflektioner och gärna tycka till i utvecklingsfrågorna i bostadsområdena.

– Örebros framtid byggs bäst tillsammans med dess invånare. Genom att aktivt lyssna på medborgarnas tankar och åsikter med initiativet ”Snacka Örebro!”, strävar vi efter att skapa en stad där varje röst räknas och där vi tillsammans kan forma en bättre och inkluderande gemenskap, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro kommun.

Husvagn hjärtat i konceptet

För att genomföra dialoger ute i bostadsområden har förvaltningen tagit fram en husvagn med ett unikt utseende. Husvagnen kommer att fungera som en mobil arbetsplats i de olika områdena som ska vara intresseväckande och ett väderskydd. I dagsläget är förvaltningen i starten med att ta fram en ny detaljplan och därför är satsningen med ”Snacka Örebro” extra viktig, där dialogen med örebroarna är en bidragande del i arbetet.

Husvagnen i fråga har fått ett utseende i linje med ”Snacka Örebro!” – konceptet och målats rosa och orange med hjälp av Tullängens anpassade gymnasieskola och elever som läser linjen fordonsvård och godshantering.

Premiär i april

Konceptet ”Snacka Örebro!” består inte bara av en husvagn utan kommer kunna dyka upp även i andra former. Första stoppen för husvagnen sker i slutet av april i Hovsta och Ekeby-Almby, där invånarna ska få tycka till om sitt område inom ramen för arbetet med ny översiktsplan. Under hösten kommer husvagnen även synas på fler platser runt om i kommunen.