NYHET

Ny gång- och cykelbro mellan Strömsborg och Hästhagen

Karlslundsområdet är under utveckling. De senaste åren har bland annat flera badplatser anlagts, ridanläggningen utvecklats och området kring Hästhagen har tillgängliggjorts. Även Strömsborg har de senaste åren genomgått en stor förändring, för att åter bli ett café och populärt utflyktsmål. Nu tas nästa steg i utvecklingen: en ny gång- och cykelbro över Svartån, mellan Strömsborg och Hästhagen.

Bild på den nya gång- och cykelbron i Hästhagen, Örebro.

På den södra sidan av Svartån i Karlslund ligger den hundraåriga kulturbyggnaden Strömsborg. Byggnaden renoveras just nu för att till sommaren kunna öppna upp som café.

På den norra sidan av Svartån ligger Hästhagen med en populär badplats, minigolf och discgolf. För att Karlslund ska utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde har Örebro kommun nu fattat ett tilldelningsbeslut för byggnation av en gång- och cykelbro som ska binda samman Strömsborg och Hästhagen.

- Med en ny gång- och cykelbro över Svartån stärker vi Karlslund som en mötesplats för alla örebroare. Karlslund är ett av Örebros viktigaste tätortsnära grönområden och med den här satsningen hoppas vi att ännu fler örebroare tar möjligheten att uppleva de vackra miljöer området har att erbjuda, säger Kemal Hoso (S), ordförande i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

Det har fattats ett tilldelningsbeslut om vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga bron och planen är att den ska vara färdig innan årsskiftet. Bron kommer att binda ihop Strömsborg och Hästhagen, vilket gör att det blir lättare för örebroarna att besöka och röra sig i hela Karlslund.

Gång- och cykelbron blir cirka 45 meter lång och utgörs av en fackverksbro i stål. Broförbindelsen planeras över Svartån, strax väster om dagvattenutloppet vid Strömsborg till Hästhagen. I och med att området där gång- och cykelbron ska anläggas utgör både kulturreservat och vattenskyddsområde, tas stora försiktighetsåtgärder för att skydda miljön.

Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Läs mer om hela Karlslundsområdets utveckling på orebro.se/karlslundsomradet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.