NYHET

Nu öppnar vi ytterligare ett “nattis”

Nu öppnar förskolan Norrstjärnan upp för barnomsorg på obekväm tid. När Förskolenämnden 2023-08-22 beslutade att avveckla den pedagogiska omsorgen gavs även ett uppdrag i att utveckla antalet platser i kommunal omsorg på obekväm tid. För att möta upp det ökade behovet av platser kommer därför förskolan Norrstjärnan öppna upp sin verksamhet för barnomsorg på obekväm tid. Förskolan Norrstjärnan kommer från augusti 2024 ha kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg, även kallat nattis.

Bild på bilar i förgrunden och barn i bakgrunden. Bild från Unsplash.com.

I och med öppnandet av Norrstjärnan kommer det finnas nattisverksamhet på två av kommunens förskolor. Den andra förskolan med nattisverksamhet är Väster park som ligger centralt i området väster.

Kapaciteten på Norrstjärnan kommer anpassas efter omfattningen av vårdnadshavarnas behov. Erfarenheten från Väster park är att behovet växlar över tid. I samband med öppnandet av nattis kommer det finnas behov av att rekrytera personal.

Vårdnadshavare som arbetar på vardagskvällar eller under helger kan ansöka om barnomsorg för kväll, natt och helg. Omsorgen erbjuds de tider som den ordinarie förskolan och fritids inte har öppet, vilket är på helgen samt på vardagar före klockan 06:00 och efter klockan 18:30. Barn kan gå i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg från att de har fyllt 1 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Norrstjärnan ligger i området Norrby och valdes mycket utifrån dess geografiska läge. Förskolan är relativt centralt beläget och har goda möjligheter till kollektivtrafik. Det finns möjlighet till tillagningskök och förskolan Norrstjärnan är stor nog att inrymma både dagverksamhet och nattis, vilket också var bidragande orsaker. Det är en lämplig lokal utifrån verksamhetens behov samt har en utemiljö som är anpassad även för äldre barn.

Eftersom den pedagogiska omsorgen ska vara avvecklad senast den 30 juni är det bra att kommunen redan nu kan informera om var barnen som är i behov av omsorg på kvällar, nätter eller helger kan vara. Vårdnadshavarna kan i nuläget planera och ansöka om plats.

Vi lever i en tid där arbetstiderna förändras möter vi upp den efterfrågan som finns på att ha barnomsorg på obekväma tider. Det möjliggör för personer att arbeta på oregelbundna tider.

- Alla barn har rätt till en trygg och jämlik omsorg, jag är stolt över att vi nu kan erbjuda fler nattisplatser i kommunens egen regi, säger Unnur Tryggvadóttir Nordell (S), vice ordförande i Förskolenämnden.