NYHET

Därför är det viktigt att bevara första maj

Varje år samlas människor runt om i världen för att fira första maj, en dag som symboliserar arbetarklassens kamp för rättvisa och solidaritet. Men i en tid av förändring och utmaningar kan det finnas en frestelse från högerpolitiker att ifrågasätta vikten av denna tradition.

Första maj-tåget i Örebro

Så låt oss stanna upp och reflektera över varför första maj fortfarande är av yttersta vikt att bevara. Första maj är inte bara en dag för att minnas historiska segrar, utan också en påminnelse om de kvarstående striderna för arbetarnas rättigheter. Trots år av framsteg står arbetarklassen fortfarande inför stora utmaningar som låga löner, osäkra anställningar och bristande arbetsvillkor. Första maj är en tid för att enas och fortsätta kampen för en rättvisare framtid samt bevara de avtal våra fäder förhandlat fram.

Vidare representerar första maj en enad front mot förtryck och orättvisor. Genom att komma samman på denna dag visar vi att vi är starkare tillsammans. Solidaritet är inte bara ett ord utan en handling som vi demonstrerar genom att stå sida vid sida med våra medarbetare och kämpa för gemensamma intressen.

Dessutom är första maj en påminnelse om vikten av att bevara och bygga vidare på arvet från de som kom före oss. Genom att hedra första maj hedrar vi minnet av dem som offrade sina liv i kampen för alla arbetares rättigheter. Vi tar deras arv och förpliktelse till förändring med oss in i framtiden.

Men första maj handlar inte bara om kamp och motstånd. Det är också en dag för gemenskap och firande av arbetarklassens styrka och bidrag till samhället. Genom att delta i parader, möten och evenemang visar vi vår stolthet över vårt arbete och vår strävan efter en bättre värld.

I en tid av ökande ekonomisk ojämlikhet och politisk polarisering är första maj mer relevant än någonsin!

Att bevara och stärka denna tradition är avgörande för att upprätthålla arbetarrörelsens framsteg och fortsätta kampen för en mer rättvis och jämlik värld.

Så låt inte första maj försvinna in i historiens dimma, utan låt oss göra den till en levande tradition som fortsätter att inspirera och ena oss. Oavsett var vi befinner oss i världen, låt oss ansluta oss till förstamajfiranden, på gator och torg för att visa vår solidaritet med arbetarrörelsen.

Vi ses på första maj!

Madelene Vikström (S)

Handels, General förstamajkommittén

Daniel Ekblad (S)

SEKO, Ledamot förstamajkommittén