Nyheter

  • Örebro får fortsatt förtroende som Fairtrade City

    Örebro har återigen blivit diplomerad som Fairtrade City, ett fint kvitto på kommunens arbete för rättvis handel. Redan 2007 blev Örebro Fairtrade City och har lyckats behålla diplomeringen varje år sedan dess, vilket visar på ständiga förbättringar.
  • Kommunen stärker förmågan till satsningar på ökad beredskap

    Under dagens kommunstyrelse fattades ett historiskt beslut om att stärka kommunens förmåga till satsningar på ökad beredskap i kommunen. Det handlar om att ta ansvar och trygga kommuninvånarna i händelse av kris. Beslutet innebär att kommunen skapar ekonomiska förutsättningar för olika satsningar kopplat till beredskap. Det kan till exempel innebära satsningar på IT-säkerhet och inköp av konserver och torrvaror med lång hållbarhet, så kallad nödmat.
  • Rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledning!

    På Programnämnd barn- och utbildnings sammanträde den 31 mars beslutades om en rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledningen i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten inom just detta område.