Nyheter

  • Vi ska ha en stark välfärd som vi kan stå för – idag men även kommande år när utmaningarna växer

    Andelen unga och äldre växer medan andelen personer i arbetsför ålder minskar. Färre ska försörja fler när behoven av välfärdstjänster ökar. Fler kommer att behöva anställas och fler måste vilja utbilda sig inom välfärdsyrkena.Att vara politiker i en kommun idag handlar om att fördela resurserna klokt och våga ta de beslut som är nödvändiga för att säkra välfärdens kvalitet framgent. Jag heter Jessica Ekerbring och är tidigare skolpolitiker men har nu tagit över rollen som kommunalråd med ansvar för det sociala välfärdsområdet i Örebro kommun.
  • Kom och gå med oss på 1 maj!

    Rättvisa, respekt och gemenskap har byggt vårt land genom generationer, men samhällsgemenskapen i Sverige håller på att falla sönder. Sverige behöver helt enkelt bli lite mer som Sverige igen. Vi behöver bygga en ny, stark samhällsgemenskap tillsammans med en ny riktning för Sverige. För en framtid som vi tillsammans kan se fram emot. På första maj samlas därför den samlade arbetarrörelsen runtom i hela landet under parollen ”För hela Sverige”. Var med du också!
  • Nu blir det vattenlek i Stadsparken!

    Badplatser och platser för vattenlek tillhör Örebros mest populära mötesplatser. Vattenlek är mycket uppskattat, speciellt under varma sommardagar och uppmuntrar till fantasilekar och rörelseglädje. Nu tar Teknik- och servicenämnden beslut om vattenlek i Stadsparken och samordnar detta med ombyggnationen av lekplatsen.