Nyheter

  • En händelserik sommar för alla med en funktionsnedsättning

    Precis som Lov Örebro återkommer under loven med kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, erbjuder kommunen Funkissommar. Det är ett samarbete mellan kommunen och våra samarbetspartners där det ordnas kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter för alla med funktionsnedsättning. Funkissommar bidrar till en händelserik och minnesvärd sommar för alla som deltar. Det breda utbudet av aktiviteter ger möjlighet för var och en att hitta något som tilltalar dem och samtidigt erbjuder en plattform för gemenskap och nya bekantskaper.
  • Vi tar ansvar för att minska utanförskapet

    Den här kommunledningen tar arbetsmarknads-, försörjnings- och utbildningsfrågorna på stort allvar. Det är genom utbildning som vi kan få fler i arbete och lösa de demokratiska utmaningarna. Genom effektiva arbetsmarknadsinsatser minskar vi arbetslösheten i kommunen. Vårt mål är att ge ungdomar bättre förutsättningar i skolan, möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och minska utanförskapet i Örebro. Vi genomför en rad insatser som möjliggör detta redan i år.