Nyheter

  • Kilsbergen ska bli Mellansveriges mest attraktiva friluftsområde

    Tillsammans med civilsamhället och näringslivet ska Kilsbergen utvecklas till ett av Mellansveriges mest attraktiva friluftslandskap. Det är visionen i den nya Viljeinriktningen för friluftsliv och turism i Kilsbergen som tagits fram tillsammans med andra kommuner och aktörer och som antogs av kommunstyrelsen tisdagen den 12 mars.