Nyheter

 • Äntligen turtrafik på Hjälmaren!

  En stor satsning för att tillgängliggöra Hjälmaren för fler är nu här, under sommaren kommer det att anordnas turtrafik på Hjälmaren med besök på Vinön, Katrinelund och Björkön.
 • Nu ökar vi farten på upprustningen av motionsspåren

  I vår fortsätter Örebro kommun rusta upp motionsspår och redan i februari börjar renoveringen av Sanatoriespåret samt Markaspåret. Karslundspåret har även renoverats under vintern 2021/2022 och står snart klar.
 • Örebro kommun fortsätter stödja lokala näringslivet

  Vi måste vara lyhörda. Företagen är mycket viktiga för Örebro kommun och vi vill göra vad vi kan för ett gott näringslivsklimat och skapa de bästa förutsättningarna för återstart och fortsatt tillväxtresa. Därför vill Örebro kommun fortsätta ge de lättnader som tidigare getts under pandemin. Formellt beslut väntas tas inom kort i kommunfullmäktige, men intentionerna är väldigt klara och tydliga.
 • Regeringen och majoriteten i Programnämnd Barn och utbildning stöttar förskolor och skolor i covid-tider

  Grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och särskolor kommer få ta del av statliga medel från den så kallade Skolmiljarden. Dessutom tillskjuter Programnämnd barn och utbildning motsvarande medel till förskola och pedagogisk omsorg ur den pott som finns för politiska satsningar. Detta beslutades igår.
 • Örebro kommun arbetar för byggnation av fler småhus

  Örebro fortsätter att växa och fler vill bo, leva och verka i hela vår kommun. De senaste åren har det beviljats bygglov för 5 500 bostäder varav 4 700 är flerbostadshus, 500 friliggande enbostadshus och 300 småhus.
 • Tack-kväll för frivilliga och uppdragstagare i Örebro kommun

  Kommunens återkommande tack-kväll för de personer som på olika sätt engagerar sig inom det sociala området är planerad att genomföras under 2022. Med anledning av pandemin och de medföljande restriktionerna ställdes tack-kvällen in 2021.
 • Stort intresse för verksamhetsområdet Palmbohult

  Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort. 17 av 60 intresserade företag inom service, lager, tillverkning, kontor med flera, kommer nu att etablera sig i området. Samtidigt genereras runt 1 400 arbetstillfällen i området, både befintliga tjänster och helt nya.
 • Kilsbergen utvecklas som natur- och friluftsområde

  Nu ska det tas fram en utvecklingsplan för hela Kilsbergsområdet för att på bästa sätt ta vara på den potential som finns i friluftsområdet. Kommunledningen, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har inför i år gett förvaltningen och Örebroporten ett tydligt uppdrag att ta till vara och utveckla Kilsbergen.