Nyheter

 • En veteranminnessten upprättas i Harald Forss park

  Sverige har i drygt 60 år medverkat till fredsbevarande insatser i världen. Cirka 80 000 svenskar, både civila och militära, har under FN-flagg deltagit i olika internationella insatser. Uppdragen har godkänts av världssamfundet och/eller svenska staten. Dessa definieras som utlandsveteraner.
 • Att rösta är att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter

  Vid det här laget är det svårt att ha missat att valet till Europaparlamentet (EP) står runt hörnet. Kanske har du redan bestämt dig för vilket parti du ska rösta på. Kanske har du bestämt att inte rösta alls. Det ändrar inte faktumet att din röst är viktig – och är avgörande för någon annans rätt till ett inkluderande liv de nästkommande fem åren.
 • Fiske är populärt och uppskattat av många.

  Nu har 200 kilo regnbåge äntligen släppts i Svartån. På grund av tidigare års sjukdomar bland fiskodlingarna har det de senaste åren blivit allt svårare att få tag på fisk. Nu kan örebroarna ha lyckan att få en regnbåge på kroken i Svartån ännu ett år.
 • Två nya programinriktningar på Örebros gymnasieskolor

  Två nya programinriktningar startar på två av Örebros gymnasieskolor från och med hösten 2025. På Virginska gymnasiet startas inriktningen Juridik på Ekonomiprogrammet och på Karolinska gymnasiet startas inriktningen Naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet. Idag erbjuds endast inriktning Ekonomi vid Virginska gymnasiet och endast inriktning Naturvetenskap vid Karolinska gymnasiet, medan Rudbecksgymnasiet erbjuder bägge inriktningarna på båda programmen.
 • Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Örebro kommun står inför en spännande och avgörande period, där majoritetens budget för 2025 markerar en tydlig prioritering av både utbildning och trygghet. Det kan vi göra utan att göra avkall på det som gör Örebro till en av Sveriges mest attraktiva tillväxtkommuner för både invånare, turister och ett växande och utvecklande näringsliv.
 • Ny utredning om möjligheten att flytta Södermalmhemmets verksamhet till nya Skebäcksgården

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Nu vill vi utreda möjligheten att flytta Södermalmhemmets verksamhet till nya Skebäcksgården.
 • Nytt namn på Sörbyskolan blir Drakenbergsskolan

  På Grundskolenämnden den 23 maj föreslår majoriteten att Sörbyskolan byter namn till Drakenbergsskolan. Bakgrunden till namnbytet är beslutet om sammanslagningen av grundskoleenheterna Sörbyskolan och Sörbyängsskolan som från och med läsåret 2024–2025 ska utgöra en ny skolenhet i Sörbyskolans lokaler.
 • EU-valet handlar om säkerhet och demokrati

  Svar ... till ”Trött snart fd välfärdsarbetare” (NA 26 april).  Signaturen ”Trött snart fd välfärdsarbetare” skriver att hen eventuellt tänker avstå från att rösta i EU-valet den 9 juni på grund av besvikelsen efter det senaste kommunvalet. Det tycker jag inte att du eller någon ska göra.
 • Näringslivsprogrammet pekar ut riktningen

  Vi vill främja både en hållbar samhällsutveckling och skapandet av arbetstillfällen. Med det reviderade Näringslivsprogrammet vill vi sätta riktningen och den önskvärda utvecklingen för alla delar av kommunkoncernen vad gäller näringslivets förutsättningar för fortsatt tillväxt och hållbar utveckling.