Nyheter

 • 240 000 kronor till motorintresserad ungdom

  Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 240 000 kronor i utvecklingsbidrag på landsbygden i syfte att starta upp, utveckla och driva en mötesplats för motorintresserad ungdom i åldern 15 – 25 i Odensbacken. Pengarna som Kultur- och fritidsnämnden beviljar förväntas täcke de fasta kostnaderna för uppstart och verksamhet under 6 månader. Tanken med mötesplats är att ungdomarna ska få möjlighet till att mötas kring ett gemensamt intresse, tillsammans med trygga vuxna.
 • Stärk gränskontrollen och bryt våldsspiralen

  Tullverket är en central aktör när det kommer till att skydda Sveriges gränser och säkerställa att farliga varor som narkotika och vapen inte når våra gator. Tyvärr har Sverige, en gång känt för sitt effektiva tullsystem, nu blivit mer känt för att ha en av de svagaste gränskontrollerna i EU, enligt en rapport som utfördes för ett antal år sedan.
 • Anpassning av skollokaler efter minskat elevantal

  Liksom många andra kommuner i Sverige minskar antalet barn i förskole- och skolålder i Örebro kommun de kommande åren, enligt prognoser. Det skapar ett ändrat behov inom de kommunala grundskolorna. Kommunledningen i Örebro gav därför i uppdrag till förvaltningen för förskola och skola att göra en övergripande översyn och föreslå eventuella åtgärder. Resultatet visar en överkapacitet av lokaler i skolan i relation till det minskande elevantalet.
 • Gratis mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erbjuder kostnadsfria mensskydd som en permanent lösning på Örebro kommuns gymnasieskolor från årsskiftet.
 • Nu är Karlslunds nya stallbyggnad invigd

  Under fredagen den 10 november invigdes den nya stallbyggnaden i Karlslund. Den nya byggnaden är en del av hela Karlslundsområdets utveckling och ska bland annat bidra till en jämställd resursfördelning inom idrotten och ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid.
 • Regeringens folkbildning räcker inte till för alla

  Än en gång bekänner Sveriges regering färg med det senaste beslutet om att strypa anslagen till studieförbunden. Som en första insats minskar anslaget med 250 miljoner under 2024, i nästa steg med 350 miljoner och ett sista steg med 500 miljoner kronor. Stanna upp och fundera över hur mycket folkbildningen skulle kunna göra för 1 100 miljoner kronor. Det är en hiskelig siffra som studieförbunden inte får ta del av.
 • Ny beslysning i Öknaspåret och Hovstaspåret

  Öknaspåret i Vivalla-Lundby och Hovstaspåret har fått nya, moderna markburna anläggningar med LED-belysning. Upprustningen är en del i arbetet med att byta ut belysningen i kommunens alla motionsspår.
 • 600 000 kronor extra till Fritte

  Den teckenspråkiga fritidsgården Fritte, som drivs av föreningen Kulturhuset Scenit via avtal med Kultur- och fritidsnämnden, har signalerat om att de har stora behov. Fritte har blivit alltmer populär mötesplats för teckenspråkiga ungdomar och de har sett en tillströmning av besökare. Det har i sin tur krävt mer personal för att få stabilitet i sin verksamhet.
 • 250 nya jobb i stadskärnan

  Under 2022 ökade den totala omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent. Det är 6 procent mer än i jämförbara större stadskärnor. Bäst gick det för hotellnäringen som ökade sin omsättning med hela 50 procent. Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.