Nyheter

  • Efterlängtat klartecken för Örebros nya, energismarta stadsdel Tamarinden

    Energimarknadsinspektionen har meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Beskedet är ett stort steg i utvecklingen av Örebros nya stadsdel, eftersom det ger klartecken för delning av energi inom och mellan fastigheter – något som också förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.  
  • Planer för framtiden - ny översiktsplan för Örebro kommun

    Nu påbörjas arbetet med en ny översiktsplan som ska vägleda och styra mot en hållbar utveckling av kommunen. Den nya planen beräknas vara klar att antas under 2026.  
  • Nu stärker vi upp HBTQI+ kompetensen inom äldreomsorgen!

    Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att öka personalens kunskaper inom HBTQI skapar vi förutsättningar för att ge en trygg och jämställd äldreomsorg för våra äldre.