Nyheter

 • Nu tar vi nästa steg i det förebyggande arbetet mot narkotika

  Det förebyggande arbetet mot narkotika stärks med fyra nyanställningar samt en struktur för samverkan mellan flera instanser. Med nya resurser kan personalen arbeta mer förebyggande och fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede innan de hamnar i ett missbruk och kriminalitet.
 • Stort hinder i ett rättssystem

  Kriminalvården spelar en avgörande roll i att upprätthålla säkerhet, trygg och förvaring i vårt samhälle. Dessvärre står vi inför en växande utmaning som hotar dess effektivitet och syfte – platsbrist inom kriminalvården.
 • Nästa steg i utvecklingen av Aspholmen

  Aspholmen ska omvandlas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Här planeras för verksamheter, handel, bostäder, grönområden och skola. Ett första steg i utvecklingen är att tillgängliggöra Aspholmen mer, med cirkulationsplatser och ett grönstråk med nya promenadslingor.
 • Vi står upp för allas lika värde

  Vi lever i en tid när auktoritära makter växer och graden av demokrati i världen sjunker. Detta slår hårt mot mänskliga rättigheter och vi ser hur allt fler länder i vår närhet går bakåt när det kommer till hbtq+rättigheter. Hbtq+personer skammas offentligt på sociala medier av politiker med stora plattformar och jakten på hbtq+personers rättigheter har aldrig varit så stor som nu. Vi socialdemokrater vägrar att ställa oss tysta och se på när föraktet försöker vinna mark och ta makten.   
 • Ett hållbart och växande Örebro

  För att skapa ett hållbart och växande Örebro är samhällsplanering och byggande av avgörande betydelse. Vi anser att det är viktigt att prioritera långsiktiga och hållbara lösningar som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter. Genom att skapa en balans mellan tillväxt och bevarande av natur- och kulturmiljöer kan vi säkerställa att Örebro fortsätter att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.
 • En trygg start i Örebros skolor

  Skolstarten närmar sig och vi hoppas att alla barn och unga haft ett bra sommarlov. Vi hoppas även att all personal inom skolan kunnat njuta av en fin sommar och är redo för att starta igång höstterminen.
 • Vi bör fråga oss varför otryggheten uppstår

  Lea Strandberg (Mp) och Stina Ståhl (Mp) skriver att stadsplaneringen måste ha ett starkare genusperspektiv. Det framstår som att Örebro är en otrygg plats för kvinnor och att den tidigare översiktsplanen inte tar hänsyn till genusperspektiv.