Nyheter

 • Örebro kommun behåller och utvidgar Ren arena

  Örebro kommun har under våren utvärderat konsekvenserna av beslutet om Ren arena i Idrottshuset. Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att fortsätta med Ren arena och även utvidga det till att gälla fler arenor.
 • Vi satsar på dem som har det som allra svårast

  Du har säkert känt av de tuffa ekonomiska tiderna. Märkt att det är mindre kvar i plånboken när hyra, mat och alla räkningar är betalda. Det här påverkar givetvis din vardag på olika sätt. Det är ett tufft läge med inflation, ökade räntor och dyrare mat. Inflationen äter upp eventuella intäkter och ökar kostnaderna. Det här gäller både för dig som privatperson, och även för det offentliga.
 • 3 miljoner kronor till utveckling av insatser för utrikesfödda med svaga språkkunskaper

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utvecklar nya arbetssätt för de elever som har svårast att tillgodogöra sig SFI-studier (svenska för invandrare), varav en stor del är kvinnor. Istället ska andra insatser erbjudas för att nå målet som är egen försörjning. I dagsläget har vi stor volym med elever inom vår SFI-verksamhet jämfört med jämförbara kommuner. Det här är elever som i hög utsträckning har svaga språkkunskaper.
 • Mariebergsområdet utvecklas

  I början av november startar Örebro kommun ett arbete med att utveckla Mariebergsområdet och bereda plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Trafikverket börjar med arbetet att bygga en ny trafikplats på E20 under nästa vår.
 • Ökat stöd till elever som saknar behörighet

  I årets verksamhetsplan och budget skjuter vi till tre miljoner kronor för att stärka arbetet för ökade stödinsatser till de elever som saknar behörighet till våra nationella gymnasieprogram. Vidare kommer nämnden revidera huvudmannens plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat.
 • Avdrag som förstärker klyftorna

  Regeringen har lagt fram ett förslag om att höja ROT- och RUT-avdragen från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor från den 1 juli 2024. Enligt SVT har finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) nyligen presenterat detta förslag.