Nyheter

 • Viktigt steg för Örebros utveckling

  Utbyggnaden av Törsjöterminalen som initierades redan 2016 är ett stort och viktigt infrastrukturprojekt för såväl kommunen, regionen som för Sverige.

  Förvaltningen har nu presenterat ett förslag till detaljplan för området vilket tar oss vidare i planprocessen och möjliggör omlokalisering av företag från centrum till Törsjö.

  Detaljplanen ska behandlas av bygg- och miljönämnden den 14 februari för att därefter tas vidare till kommunstyrelsen innan den slutgiltigt antas av kommunfullmäktige.

 • Generationsboendet i Almby kyrkpark vinner årets Byggnadspris

  Idag stod det klart att generationsboendet i Almby kyrkpark blir 2023 års vinnare av Byggnadspriset. Priset delades ut av Bygg- och miljönämnden på plats vid boendet i kyrkparken.
 • Ung & Punk vinner Kulturpriset 2023

  Ung & Punk kammar hem årets Kulturpris i kategorin Årets nykomling. De unga arrangörerna har på kort tid vitaliserat punkscenen och arrangörsledet i Örebro kommun som inga andra. Juryn vill med priset uppmuntra de unga arrangörerna att fortsätta utveckla och möjliggöra för både band och publik att mötas på och framför scenen och befästa Örebro som en musik- och livestad.
 • 370 000 till Fritidsbanken i Odensbacken

  Fritidensbanken i Odensbacken blir kvar ytterligare ett år. Under hösten 2023 meddelade föreningen ”Omställning Östernärke” att de hade svårt att fortsätta driva Fritidsbanken. Det såg ut som att Fritidsbanken i Odensbacken behövde läggas ner. Därför har ett ordförandebeslut tagits om att ge ett bidrag på 370 000 kronor. Pengarna ska gå till drift och hyra för att föreningen ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet under 2024.
 • Vi ska snabba på klimatomställningen

  23 kommuner och sex nationella myndigheter signerade klimatkontraktet tillsammans med Viable Cities, den 8 december. John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, signerade klimatkontraktet för Örebro kommun. Klimatkontraktet innebär att samtliga parter åtar sig att bidra till att öka takten i klimatomställningen.
 • Politiska satsningar inom grundskolan

  Grundskolenämnden använder pengar från planeringreserven för att stärka upp Fritidsbanken i Markbacken, påskynda Utbildning i hot och våld med inslag av PDV (pågående dödligt våld) för kommunens alla skolor samt möjliggöra att förstelärare kan delta på Matematik Biennalen 2024.
 • Örebro blir nytt hem för en tystad konstnär

  Örebro kommuns tredje fristadskonstnär har anlänt till Örebro. Sanaz Hakimi från Afghanistan är den första kvinnliga konstnären att få fristad i Örebro kommun. I sitt konstnärskap fokuserar Sanaz på bland annat Hazarernas kultur och situationen för kvinnor i Afghanistan generellt.
 • Nu är takmålningarna i Strömsborg restaurerade

  Renoveringen av Strömsborg i Karlslund påbörjades under hösten 2021. Byggnaden har fått en ny grundläggning och utsidan har renoverats. Nu har ytterligare ett steg tagits i arbetet, när takmålningarna i byggnaden har konserverats och restaurerats.
 • Örebro klättrar i hemtjänstrankingen

  Idag släpptes Hemtjänstindex för 2023. Örebro visar en rejäl avancering från föregående år. I årets mätning placerar sig Örebro på plats 48. 2022 befann sig Örebro på plats 98. Det är en klättring i tabellen med 45 platser.
 • Kommunledningen föreslår lättnader för byggaktörer under 2024

  På grund av det rådande konjunkturläget är det flera byggaktörer som har svårt att byggstarta sina projekt. För att underlätta för byggaktörerna så föreslås ett antal åtgärder för markanvisningar under 2024.
 • Krafttag mot välfärdsbrottsligheten

  Kommunledningen tar krafttag mot välfärdsbrottsligheten inom Örebro kommuns verksamheter. Trygghetsutskottet har fattat beslut om att tillsätta en samordnare som med hjälp av förvaltningarna och bolagen ska arbeta för att stävja fusk med skattemedel.