Nyheter

 • Därför är det viktigt att bevara första maj

  Varje år samlas människor runt om i världen för att fira första maj, en dag som symboliserar arbetarklassens kamp för rättvisa och solidaritet. Men i en tid av förändring och utmaningar kan det finnas en frestelse från högerpolitiker att ifrågasätta vikten av denna tradition.
 • Vi spetsar till arbetet mot hemlöshet

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för alla. Genom lägesbilden och kartläggning kommer kommunens arbete mot hemlöshet säkra ett långsiktigt och metodiskt arbete, som ger förutsättningar för att ge trygga och jämställda insatser mot hemlöshet.
 • Nu öppnar vi ytterligare ett “nattis”

  Nu öppnar förskolan Norrstjärnan upp för barnomsorg på obekväm tid. När Förskolenämnden 2023-08-22 beslutade att avveckla den pedagogiska omsorgen gavs även ett uppdrag i att utveckla antalet platser i kommunal omsorg på obekväm tid. För att möta upp det ökade behovet av platser kommer därför förskolan Norrstjärnan öppna upp sin verksamhet för barnomsorg på obekväm tid. Förskolan Norrstjärnan kommer från augusti 2024 ha kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg, även kallat nattis.
 • ”Alla har rätt att utöva sin sport på sina villkor”

  Parasportverksamheten och dövidrotten får pengar genom ett nytt bidrag som kom till genom bidragsöversynen som beslutades 2022. Det är ett bidrag som är avsett för att stödja idrottsföreningars verksamhet inom dessa områden.
 • Ny gång- och cykelbro mellan Strömsborg och Hästhagen

  Karlslundsområdet är under utveckling. De senaste åren har bland annat flera badplatser anlagts, ridanläggningen utvecklats och området kring Hästhagen har tillgängliggjorts. Även Strömsborg har de senaste åren genomgått en stor förändring, för att åter bli ett café och populärt utflyktsmål. Nu tas nästa steg i utvecklingen: en ny gång- och cykelbro över Svartån, mellan Strömsborg och Hästhagen.
 • Örebro kommun växlar upp i klimatarbetet

  Idag har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutat om ny klimatstrategi för kommunen. Den nya klimatstrategin innebär att kommunen växlar upp och spetsar till styrningen på flera områden i syfte att nå klimatmålen. Nya arbetssätt införs för att få till den omställning som behövs och för att genomsyra hela organisationen i högre grad. För att nå klimatneutralitet så är ett viktigt budskap i den nya klimatstrategin att kolinlagring behövs i högre grad i syfte att binda in och lagra koldioxid.
 • ”Snacka Örebro!” – En dialog på hjul

  Nu lanserar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt koncept för dialog med invånare i Örebro kommun. “Snacka Örebro!” – konceptet består bland annat av en husvagn som kommer ge nya möjligheter till dialog med örebroarna – i bostadsområden och på andra platser där örebroarna befinner sig.
 • Ny könskorrigeringslag

  Idag vid klockan 16 har riksdagen beslutat att rösta ja till den nya könskorrigeringslagen. Det här är ett litet, men viktigt steg, åt rätt håll.
 • Extra engångssatsning för att stärka upp förskoleenheter

  För att möta upp de behov som finns gör Förskolenämnden en engångssatsning till ett antal förskolor i Örebro kommun. Förskolor kämpar med olika utmaningar och i grund och botten handlar det om att jämna ut förutsättningar på ett mer likvärdigt sätt.
 • Nu satsar vi på utökade sommaraktiviteter för seniorer!

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att utveckla sommaraktiviteter för seniorer med målet att nå fler målgrupper och arbeta närmare ute i kommunens olika bostadsområden fortsätter arbetet mot ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre.
 • Hjälmarlandskapet föreslås bli biosfärområde

  Örebro kommun tar nu ytterligare steg i utvecklingen av Hjälmaren genom att föreslå att landskapen runt Hjälmaren ska bli Sveriges nästa biosfärområde.
 • Nu invigs bron vid Lindbacka bruk

  Arbetet med den nya bron till bruksområdet Lindbacka är nu färdigt och invigs idag den 10 april klockan 10:00.
 • Grundskolenämnden föreslår att återuppta renovering av Wallerska skolan

  På Grundskolenämnden den 17 april föreslår majoriteten att återuppta den pausade renoveringen av Wallerska skolan F-6. Skolan är i behov av renovering för att lokalerna ska vara ändamålsenliga för skolverksamhet. Futurum fastigheter har tagit fram en förstudie och sedan genomfört en projektering som lett till förslag att skolans befintliga hus A rivs och en ny byggnad uppförs. Övriga byggnader ska genomgå ROT-renoveringar, vilket även omfattar storkök och matsal.
 • Vi svarar upp mot industriföretagens behov

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden startar Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik, vid Tullängsgymnasiet.
 • Lokal energidelning ska inte beskattas

  De solcellsanläggningar som fastighetsägare ska installera på sina fastigheter i Tamarinden ska anses som enskilda installationer och den elenergi som delas ska inte beskattas meddelar Skatterättsnämnden. Det är ett avgörande besked för en hållbar stadsutveckling med fler klimatsmarta stadsdelar som Tamarinden i Örebro och nationellt.
 • Användning av trygghetskameror på Örebros kommunala gymnasieskolor

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för att trygghetskameror etableras kring de kommunala gymnasieskolorna. Användningen av trygghetskameror (som Örebro kommun valt att kalla det) är idag betydligt mer utbrett nationellt än för 5–10 år sedan. Det gäller både tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga kameror.
 • Grundskolenämnden satsar på ökad simkunnighet

  På Grundskolenämnden den 21: a mars föreslog majoriteten en satsning på 500 000 kr för ökad simkunnighet i grundskolan och den anpassade grundskolan. Under en längre tid har simkunnigheten, bedömd av badhusen, minskat och många elever har haft begränsad tillgång till simundervisning under pandemin.